MENU
Zpět na přehled

Vývoj požárně bezpečnostních prvků v čase

Video představuje časový vývoj požárně bezpečnostních prvků, které slouží ke zvýšení ochrany osob, zdraví, života a majetku. Jedná se o časové milníky, které přispěli, na základě nových norem a vyhlášek, k lepšímu zabezpečení staveb. 

Historický vývoj požárně bezpečnostního zařízení v čase

MENU