MENU

PODPORA FACILITY MANAGMENT

  • Koordinace stavebních a požárních modelů
  • Snadnější prostorová orientace prvků požární bezpečnosti
  • Automatická geneze výkazů komponent požární bezpečnosti (požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky Požární ochrany, odstupové vzdálenosti apod.)
Modelace požáru
MENU