MENU

INFORMAČNÍ MODELY V POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

  • Tvorba sdílených modelů
  • Aplikace BIM knihovny v oblasti požárně bezpečnostních řešení
  • Automatizace výpočtů
  • Vizualizace parametrů požárních bezpečnosti staveb
Podpora facility managment
MENU