MENU
Zpět na přehled

Jak nás chrání stěny bytu?

  • Stavební konstrukce (zdivo, stropy apod.), které brání šíření požáru mimo úsek bytu,
  • Po určitou dobu odolávají účinkům vzniklého požáru,
  • Jsou tvořeny:
    • požárním stropem nebo střešní konstrukcí,
    • požární stěnou (vnitřní, obvodová, štítová apod.),
    • požárním úzávěrem otvoru (dveře) v těchto konstrukcích.
  • Odolnost požárně dělících konstrukcí je dána dobou v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat pořáru a nejsou tím narušeny její charakteristické vlastnosti

Požárně dělící konstrukce

MENU