MENU

MODELACE POŽÁRU

Využití behaviorálních modelů rozvoje požáru a procesu evakuace

  • Posouzení aktuálního stavu objektu z hlediska požární bezpečnosti
  • Zpracování soudně znaleckých posůdků
MENU