MENU
Zpět na přehled

Hasicí přístroje

  • Slouží k pohotovému a rychlému zdolání požáru v počáteční fázi rozvoje,
  • Umísťují se na dobře dostupných místech - chodba, strojovna výtahu a tam, kde se předpokládá vznik požáru,
  • Pokud tomu není jinak v projektové dokumentaci, umísťují se na každých započatých 200m² půdorysné plochy podlaží objektu.

Hasicí přístroje

MENU